Yellow & White Polka Dot Knob

SKU: HW-229
$9.00
This Yellow & White Polka Dot Knob is fun and playful!

This knob measures 1”.