Yellow & White Polka Dot Knob

$9.00

SKU: HW-229
This Yellow & White Polka Dot Knob is fun and playful!

This knob measures 1”.